Създават Национален ваксинационен щаб с председател проф. Красимир Гигов

ВАРНА новини лого

Източник: Банкер

Националният оперативен щаб ще отговаря за изпълнението на Националния план за ваксинация, като така се създава нов Национален ваксинационен щаб. Това заяви на брифинг председателят на новия щаб проф. Красимир Гигов. 

Заместник-председател е доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Секретар е д-р Радосвета Филипова, държавен експерт в Министерство на здравеопазването.

В новия щаб влизат – доц. Ангел Кунчев, гл. комисар Стоян Темелакиев, пол. доц. Андрей Ганев, Богдан Кирилов, д-р Страшимир Гинев, д-р Николай Брънзалов, д-р Галин Каменов, д-р Румен Кофинов, д-р Кремена Пармакова, д-р Цветолюба Генкова, д-р Данчо Пенчев, проф. д-р Мариана Муржева. 

Първото заседание на Щаба ще бъде днес. Целите и задачите на щаба ще са за логистика, приемане, получаване, съхраняване и разпределение на ваксините, както и прецизиране на броя на хората за имунизация. Щабът ще отговаря и за осигуряването на специалисти и финансови средства, разкри проф. Гигов. 

Ето и подробности за членовете: 

1. Главен комисар Стоян Темелакиев, заместник главен секретар на Министерство на вътрешните работи;

2. Полковник доц. д-р Андрей Галев, началник на Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена в структурата на Военномедицинска академия;

3. Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата;

4. Д-р Страшимир Генев, Директор на дирекция „Болнична медицинска помощ“ в Националната здравноосигурителна каса;

5. Д-р Николай Брънзалов, заместник-председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз;

6. Д-р Галин Каменов, епидемиолог в Националния център по заразни и паразитни болести;

7. Д-р Румен Кофинов, управител на „БУЛБИО-НЦЗПБ“ ЕООД;

8. Д-р Теодора Тодорова, директор на дирекция „Здравен контрол“ в Министерство на здравеопазването;

9. Д-р Цветолюба Генкова, началник отдел в дирекция „Медицински дейности“, Министерство на здравеопазването;

10. Д-р Данчо Пенчев, заместник-директор на Столична регионална здравна инспекция;

11. Проф. д-р Марияна Мурджева, Главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност „Клинична имунология“.

Novini.bg