Депутатите одобриха на първо четене възможността за електронни съдебни дела

ВАРНА новини лого

Депутатите одобриха на първо четене промените в Гражданския процесуален кодекс, с което страната ни направи нова крачка към внедряването на електронното правосъдие, предаде БНТ.

Законопроектът цели обезпечаване на въвеждането единната информационна система на съдилищата, както и функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие. Новите текстове дават възможност да се извършват процесуални действия в електронна форма и да се изготвят електронни съдебни дела, а порталът ще бъде достъпен след първоначална регистрация. Там участниците в съдебното производство ще могат да получават електронни съобщения, призовки и книжа, включително да бъдат уведомявани за определени процесуални действия.

Връчването на съобщения, призовки и книжа на адвокат също ще се осъществява посредством единния портал, а всеки правозащитник вече ще има задължение да си направи регистрация и да поддържа профил там.

Освен процесуалните действия, издаването на съдебните актове също ще може да е в електронна форма.

Участниците в наказателен процес също ще могат да могат да правят искания, бележки и възражения, както и да обжалват актовете на съда по електронен път. Прецизират се правилата за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство. Създава се правна възможност за подсъдимия да участва в делото чрез видеоконференция при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или по писмено искане на подсъдимия и неговия защитник, както и по преценка на съда.