Последно заседание на Министерски съвет за тази година

ВАРНА новини лого

В дневния ред на последното за годината заседание на министрите е редакцията на Кодекса за социално осигуряване, която регламентира изплащането на втора пенсия. Уреждат се и трите вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове – пожизнената пенсия за старост, разсроченото изплащане на средствата по индивидуалната партида и еднократното изплащане в случаите, когато натрупаните средства са недостатъчни за отпускане на посочените два вида пенсионни продукта.

Най-много ще почиваме през месец май 2021 г. Очакват ни 249 работни дни

Очаква се кабинетът да вземе решение за отпускане на помощта от 50 лева на пенсионер и през януари, както и за удължаването на мярката 60/40 до март догодина. Вчера социалните партньори обсъдиха удължаването на мярката и приеха, че като база за изчисляване на подкрепата ще се приема осигурителният доход през октомври.

От Tribune.bg