Община Варна инвестира 181,5 млн. лв. в нови училища, детски градини и инфраструктура в кварталите

ВАРНА новини лого

Снимка: Live.Varna.bg

181,5 млн. лв. е капиталовата програма на Община Варна за 2021 година. От тях 121,1 млн. лв. ще бъдат осигурени от бюджета, като част от парите са чрез дълг, а останалите 60,3 млн. лв. – по линия на европейските проекти. Това съобщиха за „ВАРНА новини“ от общинския пресцентър.

Капиталовата програма с финансиране от общинския бюджет, предвижда изпълнение на следните обекти:

Реконструкция на ул.“Мадара“ – в участъка от ул. „Д-р Железкова“ до ул. „Явор“ и благоустрояване на пространствата в карето между бул. „Царевец“ – ул. „Караагач“ – ул. „Мир“ – бул. „В. Левски“ – бул. „Осми приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. на територията на 17 м.р., район Приморски;

Основен ремонт на ул. „Акация“;

Основен ремонт на транспортно съоръжение – метален клаповмост;

Проектиране на реконструкция на бул. „Цар Освободител“ – в участъка от бул. „Васил Левски“ до пътния възел за летището;

Предпроектни проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт (леко метро) – направление на трасето от Индустриална зона Варна до КК „ЗлатниПясъци“;

Актуализация на проект „Продължение на ул.“Атанас Москов“ към Южна промишлена зона;

Реконструкция на улица от бул.“Първи май“ към рибарско пристанище „Карантината“, включително обръщач;

Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ – качване от бул. „Ат. Москов“;

Проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, свързващо улица „Генерал Георги Попов“ и улица „Подвис“, ведно с обслужващи го пътеки;

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК „Св. Св. Константин и Елена“;

Укрепване на свлачище с в местност „Свети Никола“, гр. Варна – І етап

Ремонт на напорен тръбопровод за отпадъчни води;

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна, II-ри етап – Основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, с постановление на МС;

Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“;

Основен ремонт на обекти, фактически свързани с бул. „В. Левски“ и улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. „В. Левски“;

Основен ремонт и реконструкция на стадион „Спартак“;

Основен ремонт на спортна зала за борба „Простор“;

Обследване и проектиране на скейтборд съоръжения на територията на община Варна;

 Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна;

Капиталова програма, финансирана със средства от заема:

Проект -„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на община Варна” – заем от финансова или кредитна институция в размер до 38 485 478 лв.

Обекти:

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Константин Доганов“, ул. „Филип Тотю“- 1 100 000 лв. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Парижка комуна“, ул. „Кракра“, ул. „Дрин“, ул. „Л. Бенковски“ и ул. „Хараламби Ангелов“;

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Отец Паисий“, ул. „Оборище“, бул. „Сливница“, бул. „Владислав Варненчик“ -3 500 000 лв. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Пирин“, бул. „Сливница“, ул. „Г. С. Раковски„ -1 000 000 лв.;

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Дунавски лебед“, ул. „Български орел“, бул. „Владислав Варненчик „;

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Отец Паисий“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин“, ул. „Македония“;

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. „Царевец“,  бул. „Васил Левски“ и бул. „Осми приморски полк“;

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. „Васил Левски“, ул. „Студентска“,  бул. „Осми приморски полк“ и ул. „Мир“-4 900 000 лв. Експериментални блокове -бл. 37 – бл. 41, кв. „Изгрев“;

Благоустрояване в част от 15 м. р. -междублоково пространство заключено между ул. „Георги Пеячевич“, бул. „Вл. Варненчик“, бул. „Васил Левски“, ул. „Родина“;

Благоустрояване в ж. к. „Възраждане“ III м. р. -пространство заключено между ул. „Поп Димитър“, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Трети март“ – 3 750 000 лв;

Благоустрояване в ж. к. „Младост“ II м. р. територията заключена между бул. „Сливница“, бул. „Република“, ул. „Хан Севар“ и ул. „Вяра“-3 900 000 лв.; Благоустрояване в ж. к.“Трошево“  -междублоково пространство заключено между ул. „Фантазия“, улицата северно от бл. 78, бул. „Хр. Смирненски“, ул. „Хан Кубрат“ и ул. „Добрин Василев“;

Междублоково пространство заключено между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, бул. „Мара Тасева“, ул. „Средец“ и ул.“Стара Загора“ по плана на 27-ми м. р.-1 950 000 лв.;

Междублоково пространство заключено между бул. „Народни Будители“, ул. „Перник“, ул.“Искър“, ул. „Чонгора“, ул. „Детелин Войвода, ул. „Балкапан“ по плана на 27-ми м. р;

Междублоково пространство на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р.;

Междублоково пространство затворено от ул. „Асен Разцветников“, бул. „Света Елена“, бул. „Константин и Фружин“ и ул.“Боян Илиев“;

Междублоково пространство затворено между бул. „Света Елена“, ул. „Георги Минков“, бул. „Трети март“ и бул. „Константин и Фружин“;

Проект II – „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, включително ул.”Петър Дертлиев” и ул.„Асен Разцветников”, гр. Варна“ – II етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна“  индикативна стойност до 9 719 142 лв. в това число средства за проектиране в размер на 204 620 лв. осигурени от бюджета на община Варна, 8 000 000 лв. за частично финансиране, осигурени от Държавен бюджет с ПМС 360/10.12.2020 г., ФО 70/17.12.2020 г. на МФ и  1 514 522 лв. заем от финансова или кредитна институция;

Проект III -„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на община Варна” – индикативна стойност 30 304 211 лв., в т.ч. 304 211 лв., осигурени от бюджета на общината за проектиране и 30 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция;

Обекти с изготвени инвестиционни проекти:

Основен ремонт на ул. „Св. Св. Константин и Елена, кв. Виница, в участъка от ул. „Цар Борис III” до Гробищен парк, гр. Варна;

Основен ремонт на ул. „Цар Борис III” – от бул. „Осми приморски полк” до пресичане с „Фатрико дере”, гр. Варна” в т.ч. проектиране;

Реконструкция на ул. „Прилеп” – в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви етап;

 Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр. Смирненски” до бул. „В. Левски”, гр. Варна” в т.ч. проектиране;

Основен ремонт на ул. „Колю Фичето” в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна” в т.ч. проектиране;

Обекти:

ул. „Г. С. Раковски“ от ул. „Проф. Державин“ до ул. „Пирин“;

ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Освободител“ до площад „Екзарх Йосиф“;

ул. „Поп Богомил“, ул. „Св. Климент“ от ул. „Сан Стефано“ до площад „Екзарх Йосиф“;

ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Архимандрит Филарет“до бул. „Приморски“;

ул. „Граф Игнатиев“;

ул. „Д-р Пискюлиев“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул.“Христо Ботев“ – 475 000 лв. -ул. „Беласица“ от ул. „Кракра“ до ул. „Д-р Пискюлиев“;

ул. „Ивайло“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Беласица“;

ул. „Цар Иван Страцимир“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул.“Беласица“;

ул. „Хан Маламир“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Беласица“ –150 000 лв. -ул. „Стара планина“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул.“Беласица“;

ул. „Начо Начев“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Беласица“;

ул. „Никола Бацаров“ от ул. „Дрин“ до ул. „Беласица“;

ул. „Велико Христов“ от ул. „Парижка комуна“ до бул. „Съборни“;

ул. „Патриарх Евтимий“ от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“;

ул. „Петко Ю. Тодоров“ от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Отец Паисий“;

ул. „Пенчо Славейков“ от бул. „Сливница“ до ул. „Отец Паисий“;

ул. „Константин Величков“ от ул. „Яне Сандански“ до бул. „Сливница“;

ул. „Васил Друмев“ -1 672 000 лв.;

ул. „Тодор Икономов“  –350 000 лв.;

ул. „Капитан Райчо“ в частта на 15 м. р.;

ул. „Поп Харитон“ в частта от ул. „Самарско знаме“ до  ул. „Злати Бръчков“;

ул. „Под игото“ в частта на 15 м. р.;

ул. „Никола Корчев“ в частта от ул. „Доброволци“ до ул. „Д-р Ив. Селимински“;

ул. „Доброволци“ от ул. „Никола Корчев“ до ул. „Кап. Райчо“;

ул. „Иван Боримечката“;

ул. „Самарско знаме“ в частта от бул. „Вл. Варненчик“ до ул. „Кап. Райчо“;

ул. „Блян“ от бул. „Трети март“ до ул. „Поп Димитър“;

ул. „Цар Св. Тертер“ – 800 000 лв. -ул. „Цар Гаврил Радомир“ в частта северно от бл. 41;

ул. „Найчо Цанов“;

ул. „Искър“;

ул. „Инж. Каракулаков“;

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“;

ул. „Злетово“;

Проект IV -„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна” индикативната стойност на проекта е в размер на  41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна  до 10 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция

Обекти:

Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ ІV-131 „за детска градина“, ул. „Хъшове“ №2;

Детска градина „Слънчогледи“ за 6 групи по плана на 12 м. р., район „Приморски“;

Нова сграда на детска градина №48 „Ран Босилек“, с. Тополи, ул. „Здравец“ №1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи);

Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ ул. „Ген.Колев“ №90;

Нов корпус към ДГ №39 „Приказка“, гр. Варна за 4 градински групи – ІІ-ри м. р., кв. „Владислав Варненчик“;

Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 „Роза“;

Нов корпус към VII СУ „Найден Геров“, ул. “Царевец“ №1;

Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски“, кв. 38 по плана на 8-ми м. р.;

Разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда;

Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов“) в имот УПИ ІІ-110 за „учебно заведение“, кв. 518 по плана на 13-ти м. р., с административен адрес: бул. „Сливница“ №113

Изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот с с административен адрес: ул. „28-ма“ № 28, гр. Варна;

Изграждане на нова сграда на гимназията с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ с административен адрес: бул. „Владислав Варненчик“ №225, 15 м. р., гр. Варна.

Капиталова програма – Осигуряване на средства за съфинансиране на проекти по Оперативни програми на Европейски съюз

– „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна -НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 20142020 г.:

– заем за съфинансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД) в размер до 143 230 лв., в т.ч. за 2021 г. 57301 лв.

Четете още: 556 700 000 лв. е макрорамката на бюджета на Варна за 2021 година