Директорите на училищата искат сами да решават за връщането на учениците в клас

ВАРНА новини лого

Снимка istock

Директорите на училищата са на мнение за автономност при решенията за връщане на учениците в училище. Решението за възстановяване на присъственото обучение на отделни класове трябва да бъде взето от здравните експерти, изключително внимателно и предпазливо.

Това заявява Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/, който е и директор на 119-то Средно училище „Акад. Михаил Арнаудов“ в София.

Той уточнява, че това е позиция на СРСНПБ за пред отрасловия съвет към Министерството на образованието и науката за поетапното връщане на учениците в училище.

Различните училища позволяват различен подход за връщането на класовете за две/три седмици, при спазването на дистанция и редуването на класовете, като бъде посочен процент на максимално присъствие на ученици /30 или 40 на сто – освен начален етап/.

„Добре е да се разреши автономия за решаването на кои класове и какво редуване да бъде приложено, съобразно спецификата на училището: присъствено за всички ученици от първи до четвърти клас; в големите училища – първо за завършващите етап – седми и 12-и клас; в основните училища – пети и седми клас; в училищата с малък брой ученици – биха могли да се върнат всички; в училищата на една смяна – за кратко време може да се премине на две смени и това да позволи присъствено обучение за повече класове и спазване на отдалеченост; за училища с уязвими групи – изключително внимателно според сградата; професионалните гимназии – 12-и клас и практиките в различните класове; обединените и средищните училища – изключително внимателно заради смесването на учениците от различни селища“.

Всички ученици – от пети до 12-и клас, да са присъствено с маски в училище. Да бъдат конкретно и ясно информирани всички родители, се казва в позицията на СРСНПБ.

В нея се отбелязва, че организирането на националното външно оценяване в четвърти и в десети клас би дало информация за нивото на учебните програми и планове, дори точно сега, при обучението в електронна среда.

Дори и да не е задължително за всички ученици, резултатите му биха били добре за системата ни, за образованието, предаде БТА.