Ето до коя дата трябва да се проведат за консултации за съставите на РИК

ВАРНА новини лого

До 5 февруари областните управители трябва да проведат консултации за съставите на районните избирателни комисии за парламентарните избори на 4 април.

Консултациите се провеждат с парламентарните партии и коалиции и с тези извън парламента, които имат избрани членове в Eвропейския парламент, уточнява БНР.

ЦИК трябва да назначи районните комисии до 12 февруари включително.

Партиите и коалициите трябва да направят предложение пред областните управители за състава на районните комисии и да предоставят списък с резервни членове.

Когато при консултациите не се постигне съгласие за състава, ЦИК назначава районната комисия въз основа на направените предложения.

Членове на една и съща РИК не може да бъдат съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районната.

При назначаването на районните комисии се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44 Народно събрание съобразно броя на депутатите към датата 19 януари тази година.

От ПИК