Министър Аврамова: АПИ е сключила договор за 9,5 млн. лв. за проектиране на АМ „Черно море“

ВАРНА новини лого

През 2020 г. АПИ е предприела действия за изработване на разширен идеен проект и подробен устройствен парцеларен план на АМ „Черно море“, като на 26 октомври миналата година е сключен договор за 9,5 млн. лв. с ДДС за тези дейности, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Това стана ясно от отговор на регионалния министър Петя Аврамова по време на парламентарния контрол.

Тя подчерта, че изготвянето на парцеларния план е от съществено значение за теренното обезпечаване на строителството, а въз основа на изготвения разширен идеен проект ще бъде обявена и процедура за възлагане на строителството на магистралата.

Министър Аврамова посочи, че АМ „Черно море“ е естествено продължение на АМ „Хемус“ и „Тракия“, свързвайки главните източни центрове по Черноморието. Строителството на магистралата е започнало през 70-те години, като от трасето са изградени около 8 км. В периода 2001 – 2013 година неколкократно са възлагани предпроектни проучвания, с които да бъдат разработени варианти за проектно трасе на АМ „Черно море“, възложено е изготвянето на ОВОС на инвестиционното предложение, направено е и предпроектно проучване за обход на Варна. Въпреки посочените разработки, финален вариант за автомагистрално трасе, свързващ АМ „Хемус“ и „Тракия“, включително решения по ОВОС, към момента няма, каза регионалният министър. По думите ѝ обаче посочените проучвания в периода 2001 – 2013 г. дават добра база за по-нататъшен анализ и обосновка на проект.

Тя уточни, че се предвижда новото трасе да започва от АМ „Хемус“ около с. Слънчево, пресичане на Варненско-Белославското езеро, обход на Варна, връзка около с. Приселци със съществуващото трасе на магистралата и оттам до АМ „Тракия“ с връзка около с. Ветрен.

АМ „Черно море“ няма да преминава през населените места и курортните комплекси, проектната разработка се обръща внимание и специално за възможностите за осъществяване на връзки между магистралата с прилежащите населени места и с изградената пътна инфраструктура. На подходящи места ще бъдат проектирани пътни връзки към курортните комплекси по цялата Черноморска ивица. Проектната разработка ще се даде решение за пресичане на Варненското и Белославското езеро на най-благоприятното място, съобразено с възможностите за осъществяване на връзка и с АМ „Хемус“. За осигуряване на достъп между земеделските и горските територии, разположени от двете страни на автомагистралата, също ще бъде предвидено безконфликтно преминаване, посочи Аврамова.

Срокът за изпълнение на проектно-проучвателните работи е 1 година, който включва само времето за проектиране, без съпътстващите процедури и е разделен на три проектни етапа – първият е 190 дни, вторият – 130, и третият етап е до окончателното завършване – 45 дни, като към момента се разработва първи междинен етап.

След предаване на разработката в изискващия се обем и съдържание и приемане на решение от експертния технико-икономически съвет на АПИ за избор на целесъобразен вариант, при отчитане на всички екологични аспекти, ще се проведат приложимите процедури в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. След изработване на доклади по ОВОС и постановяване от компетентния орган на окончателно решение по тях ще бъде изработен и пълен проект по одобрения вариант, посочи още регионалния министър.

От Dnesplus.bg