Нови изисквания за бъдещите учители

ВАРНА новини лого

iStock/Getty Images

Нови изисквания за придобиване на професионалната квалификация „учител“ са утвърдени с нормативни промени, които днес бяха обнародвани и в „Държавен вестник“.

С промените се цели реализирането на компетентностния подход както в обучението на учителите, така и след това в процеса на преподавателската им дейност и във формирането на ключови компетентности от учениците, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Въвеждат се задължителни дисциплини за различните направления в педагогиката. За подготвящите се за детски учители дисциплината е „Предучилищна педагогика“, за началните учители – „Начална училищна педагогика“, а за тези в прогимназиален и гимназиален етап – задължителна е подготовката по „Компетентностен подход и иновации в образованието“.

Бъдещите ресурсни учители ще трябва да изучават „Педагогика на специалните потребности“.

Студентите, които се подготвят да преподават различни предмети, ще изучават дисциплината „Методики на обучението по…“, с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищното и 180 часа за началното училищно образование, вместо досегашните 90 часа.

Обучаващите се във висшите училища бъдещи педагози ще изучават нови дисциплини, а по други ще бъдат увеличени академичните часове. Промяната на Наредбата за придобиване на професионалната квалификация „учител“ е в резултат на доброто сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители, които са организирали редица срещи с висшите училища за изготвянето на предложенията.

Novini.bg