Варненското градско общинско управление с важна информация за търговците на кожи – 5 февруари 1893 г.

ВАРНА новини лого

На 5 февруари 1893 година от Варненското градско общинско управление издават обявление с важна информация за занаятчиите и търговците на кожи.

Обявлението, в което се изреждат пет нововъведения е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 5 февруари 1893 година:

“ОБЯВЛЕНИЕ

№667
Гр. Варна 5 Февруарий 1893 год.

Последствие предприсванието на Гражданската Сан. Дирекция, от 12 Януарий, под №180/93 г., Варнен. Градс. Общ. Управление известява за знание на интересующите се, че от сега за напред внасянието в Турция на кожи и други животински останки ще може да става само под следующите условия:

1) Щавените или преработените кожи се ползуват със свободен ход, от гдето тия и да идат и без никаква формалност.

2) Кожите и други животински останки, непреработени трябва всякога да бъдат придружени с едно официално свидетелство, ободначающе техното происхождение, а в случай на нямание подобно свидетелство, тий не ще се допущат в никое турско пристанище.

3) Сухите или солените кожи и дружите животински останки происходящи от страна на заразени с епизоотия ще имат свободен вход: обаче происходящите от страни заразени с епизоотия, ще се подлагат за установената дезинфекция в някой лазарет.

4) Кожите и другите животни останки происходящи от страни, гдето върлува холерата, чумата жълтата треска, ще се повръщат от всичките турски пристанища.

5) Така също ще се повръщат, което и да бъде происхождението им, кожите и другите животни останки чрез протокол.

Кмет: Р. Матеев“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини