Агенцията по заетостта с важна информация за проекта“Запази ме“

ВАРНА новини лого

От Министерството на труда и социалната политика припомнят на всички заинтересовани работодатели, че от месец януари 2021 г. влизат в сила промените по проект „Запази ме” на Агенцията по заетостта, който осигурява финансови компенсации на пуснатите в неплатен отпуск работници и служители от затворените бизнеси. Така се установява нов начин на формиране на компенсацията за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г., като се имат предвид актуалните противоепидемични мерки.

„Основната промяна се състои в това, че при продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в основния трудов договор в икономическите дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им. Допълнителна информация и подробности може да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me“, си казва още в съобщението, публикувано във Фейсбук./.