Учениците от 5, 10 и 11 клас се връщат в училище

ВАРНА новини лого

iStock

Седми, осми и дванадесети клас от днес отново се връщат да учат дистанционно, а на тяхно място в училище влизат учениците от пети, десети и единадесети клас.

Децата до 4-ти клас остават в класните стаи. В малките населени места, в които има само по една паралелка от всеки клас, всички класове са присъствено на училище от началото на тази седмица.

От 4 до 17 март в училище ще бъдат учениците в начален етап и учениците в 6, 9 и 12. клас. Останалите ще се обучават в електронна среда.

От Tribune.bg