ВАС отхвърли жалби на „Атака“ и патриотите срещу решения на ЦИК

ВАРНА новини лого

Върховният административен съд прекрати 23 дела по жалби на партия „Атака“ и на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ против решения на ЦИК за определяне състава на  24 районни избирателни комисии в страната.

Причината е, че жалбите са процесуално недопустими, тъй като решенията на Комисията касаят коалицията от партии „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, а не партията жалбоподател, в качеството му на персонифициран субект на процедурата по чл. 60 от Изборния кодекс, съобщават от съда.

След като член на коалиционна организация не е пряк адресат на обжалвания акт, той няма законово защитен правен интерес от обжалване, тъй като липсват данни за неблагоприятно засягане върху правната сфера на партията, като отделен участник в коалицията, посочват още от ВАС. В случая няма данни за нарушаване, ограничаване на субективни права или създаване на нови субективни права или задължения на индивидуалния участник в коалицията.

„Атака“ не участва самостоятелно, като политическа партия, в правоотношението с ЦИК при определяне състава на РИК.

Липсата на законово защитен правен интерес от обжалване обуславя процесуална недопустимост на тези жалби, поради което те трябва да бъдат оставени без разглеждане, а производствата по тях – прекратени.