Сачева: Ще се регламентира трудовата злополука при работа в домашна среда

Деница Сачева

Деница Сачева

Предстоят законодателни промени, с които ще се регламентира трудовата злополука при работа в домашна среда, каза министърът на труда и социалната политика по време на парламентарния контрол Деница Сачева, предаде БТА.

По думите на Сачева синдикати и работодатели настояват за правила при работа от вкъщи, задават се вече въпроси и теми за размисъл като „ако паднеш вкъщи по време на хоум офис, трудова злополука ли е или не“.

Законодателни промени ще регламентират здравословните и безопасни условия на труд, както и въвеждане на правото на откъсване от работната среда. Очаква се директива, а европарламентът вече призна правото на откъсване на трудещите след края на работния ден и призова за последващи действия.

Наблюденията на министерството показват, че има слабо нарастване на работните места в дистанционна форма. В различните региони и икономически дейности гъвкавата заетост е между 5 и 10 процента – най-вече в IT сектора, дребното производство, търговията, в областта на услугите – счетоводни, консултантски, обучителни, каза министър Сачева.

Нормативните промени около регламентирането на здравословните и безопасни условия на труд ще бъдат направени след дискусия с работодатели и синдикати.

Правилата за прилагане на работата от разстояние трябва да гарантират както производителността, така и добавената стойност на труда, заяви Сачева. По отношение на техническото оборудване и поддръжка на работното място има предложения комуналните услуги да бъдат за сметка на служителя, а техническото оборудване като компютри, скенери, принтери да се осигурят от работодателите.

Паралелно с възможностите да се извършва работа от разстояние и през изминалата, и през тази година заложихме обучения по дигитални умения, за да може да гарантираме по-добра реализация на пазара на труда, като през 2020 година по различни програми на Националния план за действие по заетостта общо над 2500 безработни и заети са преминали обучение за компютърни умения, а други 400 са обучени за дигитални компетентности, посочи министърът.

През 2021 година са предвидени още 11 600 да преминат такива обучения по националния план за насърчаване на заетостта, за който са отделени 83 милиона лева, каза Сачева.

Работата от разстояние е регламентирана от Кодекса на труда още през 2011 година. През миналата година с антикризисното законодателството се прие работодателите да могат да възлагат извършването на дистанционна работа без да променят работното време, възнагражденията, длъжностите на служителите и др., припомни министърът.

По думите на народния представител Дора Янкова новият вид работа води до нарастваща несигурност, според изводи на Европейската фондация за подобряване на труда и условията на живот най-сложна е ситуацията на жени с деца до 11 години, има конфликти при съчетаването на личния и професионалния живот. Тя попита правени ли са анализи за въздействието на работата от разстояние, защото много жени са в затруднено положение и им е изключително тежко в тази ситуация. Министърът посочи, че такива анализи не са правени до момента, но наблюденията са, че този вид работа се използва в определени сектори, особено в IT сектора.

ГИТ не е правила проверки на работата в домашна среда, защото няма действащ регламент, но има вече нарастваща нужда тези въпроси да бъдат регламентирани, особено за трудовата злополука, каза министърът.

На този етап семействата предпочитат тази форма, отбеляза Сачева. Формата е предпочитана и от хората с по-високо образование.