Правят ревизия на сапунджиите във Варна – 23 февруари 1916 г.

фрагмент от заповед от 23 февруари 1916 година

На 23 февруари 1916 година от Варненското градско общинско управление издават заповед, с която започва ревизия на всички дребни, средни и едри предприятия, занимаващи се с производството и търговията на сапун. В случай, че се констатират укрити материали или продукти, виновците е трябвало да бъдат „опарени“ с 1000 тогавашни лева.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 27 февруари 1916 година:

„Заповед № 30

гр. Варна, 23 Февруари 1916 год.

Въз основа на съобщението по № 7451 на централния комитет за обществената предвидливост, София, публикувано в Държавнвя вестник брой № 38 от 17 Февруари 1916 год.

ЗАПОВЯДВАМ:

На всички търговци, индустриалци, агенти комисионери и експедитори с други думи на всички ония които търгуват и имат: сапун за пране (местен или иностранен) и и материали за приготовляване на сапун, а именно: лой овча, коза или говежда, чорвиш пръжкн (джумерки) свински, тлъстини за сапун от кокали както и развалена мас и масла, сода за сапун (каустик) и сода за прана, а също и смола (чам съкъз), в количество от 10 килограма и нагоре, че те са длъжни в срок от пет дена от днес да подадът в местния комитет писменна декларация, в която да покажат какви количества имат от всеки един вид от тия материали; где са складирани по каква цена са ги купила или по каква цена ги продава, ако са ги произвели…

Такива декларации са длъжни да подадат и фабрикантите за сапун и простите  сапунджийници, не само за видят и количеството на готовия сапун, но и за другите сурови материали, с които разполагат.

Ония които в гореказания срок не биха подали декларация в горната смисъл или биха укрили; количествата, ще се преследват като укриватели ще бъдатъ глобени съгласно чл, 14 от закона, са по 1000 дв. за всеки артикул и материалите им ще бъдат конфискувани.

Председател: СТ. САВОВ Варненско Градско Общинско Управление“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини