Търсят доставчик на медикаменти за варненските ветеринарни лечебници – 6 март 1914 г.

Рисунка на коне

На 6 март 1914 година от Варненската окръжна постоянна комисия съобщават, че през април ще се проведе търг за намиране на аптекар, който да достави важни медикаменти и приболи за ветеринарните лечебници в окръга. За право за участие се изисвало 5% залог.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 12 март 1914 година:

„ОБЯВЛЕНИЕ №888 гр. Варна, 6 март 1914 год.

В канцеларията на Варненската Окр. Постояна Комисия ще се произведе търг с тайна конкуренция на 19-й април т. г. в 3 часа след обед, за отдаванието на предприемач-аптекар доставката на разни медикаменти, аптечни прибори и други лазаретни потреби, нуждни за ветеринарните лечебници и участъковите амбулатории в Варненския окръга.

Приблизителната сума на целото предприятие възлиза па 167760 л. За право участие в търгат се изисква 5% залог върху сумата на предприятието и документи съгласно чл. 11 от закона за обществените предприятия.

Офертите ще се приемат от 3 до 5 часа след обяд през деня в който ще се произведе търгат.

Поемните условия и списъкат за лекарствата и прибори могат да се прегледат всеки присътствен ден в канцеларията на Комисията

ОТ КОМИСИЯТА.

Андрей Андреев, ВАРНА новини