SAP влиза с три проекта във Варна – Град на Знанието

ВАРНА новини лого

Най-голямата европейска софтуерна компания SAP България влиза с нови проекти в морската столица, като част от инициативата на кмета Иван Портних „Варна – Град на Знанието“. Това е кауза, която има за цел дългосрочно развитие на морската столица и трансформиране на икономическия профил на града чрез дигитални, иновативни и зелени решения. Предстои откриване на  SAP академия в Икономическия университет, изграждане на интегрирана информационна система в ВВМУ „Никола Вапцаров“ и колаборация между SAP Labs и Техническия университет, обясни  Радомир Миланов, управляващ директор на SAP България.

На 25 март академичният съвет на ИУ-Варна взе решение да даде старт на академия за обучение и сертифициране на студенти след подписване на договор със SAP SE за асоциирано членство в университетски алианси (SAP University Alliances). SAP University Alliances представлява общност от над 8000 представители на над 2900 образователни институции от повече от 100 държави, чиято цел е да подготви новото поколение професионални кадри, които да изграждат и да бъдат част от високоефективни бизнес организации. В рамките на тази общност студентите ще имат достъп до софтуер, полезна информация и поглед върху процеси от развойна дейност, предоставени от SAP. 

Като част от университетските алианси студентите ще могат да членуват в SAP Next-Gen Labs, където да обменят свободно идеи и да се свързват с предприятията, в които биха могли да постъпят на работа. Стратегическата иновативна младежка инициатива (също част от партньорството) се базира на екосистемата на SAP и SAP Next-Gen Consulting. Благодарение на нея студентите ще имат досег с партньори на софтуерната компания, с които съвместно могат да разискват реални консултантски проекти и казуси по време на своето образование. По този начин ще бъде надграден образователният материал и студентите ще получат безценен практически опит. Не на последно място SAP University Alliances свързват клиентите на SAP с цялата академична общност чрез платформата SAP Next-Gen for Industries – студентите могат да установят връзка със стартъпи, акселератори и инвеститори от „силициеви долини“ в цял свят.

Съвместната работа на SAP, Община Варна и ИУ Варна ще предостави нови възможности на младежката общност в града, ще подпомогне разкриването на нови работни места и развитието на бизнеса, и ще подкрепи най-ценния ресурс на града –познанията и уменията на неговите жители, съобщиха от SAP България. „В рамките на цялостната платформа „Варна – град на знанието“ това е първа стъпка към т.нар. „преквалифициране“, което ще повиши качеството в знанията на завършилите студенти, тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и най-вече инициативата затвърждава  желанието ни да помогнем на всеки регионален център да задържа младите хора. Те са бъдещето му“, заяви Радомир Миланов.

ВН