44 хил. души на санаториум по НОИ

НОИ

Снимка: segabg.com

Днес стартира програмата за профилактика и рехабилитация, съобщиха от НОИ. Бюджетът и е над 22 млн. и дава възможност на 44 хил. българи да се включат в нея и да отидат на санаториум.

Програмата за един човек е с продължителност 10 дни. Цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Също така записаните за санаториум имат право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. 

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените граждани за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Правоимащи са и хората, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ, предаде clinica.bg.