Дни на магистърското обучение в ИУ – Варна

Студенти в ИУ - Варна.

Центърът за магистърско обучение в Икономически университет – Варна организира виртуални Дни на магистърското обучение в периода 08.04. – 26.04.2021 г. В рамките на информационната кампания кандидатите за магистърска степен ще могат да се запознаят с:

  • Условията за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ за учебната 2021/2022 г.;
  • Магистърските специалности и формите им на обучение, предлагани от водещите ги катедри в Икономически университет – Варна;
  • Очакваните знания и умения след придобиване на квалификацията;
  • Възможностите за професионална реализация на придобилите ОКС „магистър“.

Графикът за провеждане на Дните на магистърското обучение и линковете за достъп са публикувани в сайта на ИУ – Варна: https://ue-varna.bg/bg/news/dni-na-magistarsko-obuchenie/897.