Да се погрижим за водомерните шахти след края на зимния сезон

Водомер

Грижата за доброто състояние на водомерните шахти е задължение на клиента съгласно чл.5.1 и чл.5.14 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от ВиК оператор. Клиентите, също така, следва да осигуряват свободен и безопасен достъп до водомерните шахти на длъжностните лица.

Водомерните шахти в имотите на клиентите, след края на зимния сезон, трябва да бъдат почистени и подготвени от тях за безопасна експлоатация и при необходимост – да бъдат извършени съответните ремонти дейности. В случай на установена неизправност и повреди по водомерния възел и присъединителните елементи, потребителят следва да уведоми ВиК оператора.

За изпълнение на дейността си, свързана с водомерите, упълномощените длъжностни лица имат право на свободен достъп до измервателните уреди. Задълженията на ВиК оператора във връзка с водомерите, включват:

  • проверка на състоянието и изправността на водомерните възли и присъединителна апаратура и отстраняване на констатираните повреди;
  • подмяна на водомери с изтекъл метрологичен срок или повредени;
  • отчитане на показанията на средствата на измерване при условията и сроковете определени от общи условия за предоставяне на В и К услуги чл.7 ал.6 от общите условия;
  • уведомяване на потребителите за констатирани проблеми във вътрешната водопроводна инсталация

ВН