11 април – Световен ден за борба с шизофренията

Жена с шизофрения

На 11 април отбелязваме Световния ден за борба с шизофренията.

Шизофренията е мозъчно заболяване, което засяга основни психични функции. Болният от нея може да получава халюцинации или да чува несъществуващи гласове, налудности  и дезорганизираност на говора и мисленето.

Главна роля за развиване на заболяването шизофрения играе комбинация от генетични фактори и фактори на средата.

Други фактори, които играят важна роля, включват социална изолация и имиграция, свързани с нисък социален статус, расова дискриминация, деградирала семейна среда, безработица и лоши битови условия.

ВАРНА новини