Мария Габриел: Творческият потенциал e ключов за инициативата „Нов европейски Баухаус“

ВАРНА новини лого

„Днес поставяме началото на нова европейска мрежа за сътрудничество за успешно реализиране на инициативата „Нов европейски Баухаус“. Тя обединява европейските градове на иновациите и европейските столици на културата. Целта е обмен на добри практики и съвместни инициативи на местно ниво. Мрежата е отворена и към всички други градове в Европа“. Това заяви Мария Габриел при откриването на онлайн среща в Брюксел с кметовете на европейските столици на културата и европейските столици на иновациите.

Събитието е част от действията в рамките на приетия през октомври миналата година Съвместен план за действие между Европейската комисия и Комитета на регионите, изготвен по инициатива на българския еврокомисар. Обсъдени бяха даването на видимост на добрите практики на местно ниво, възможните взаимодействия между образование, технологии, архитектура и култура и необходимостта от координация във връзка с екологичната трансформация.

„При зачитане на трите основни принципа – естетика, устойчивост и приобщаване, всеки проект на „Новия европейския Баухаус“ ще бъде различен в отделните държави и региони, като се основава на местните потребности, традиции и перспективи за развитие. Споделеният опит ще доведе до допълнителни идеи за съчетаване на културата и иновациите с други области като образование, наука, младеж, дизайн, инженерство. Регионите и градовете са ключов фактор за успешното реализиране на пилотните проекти „Баухаус“, така че те да носят конкретни ползи за гражданите в контекста на екологичния преход “, коментира Мария Габриел.
Тя подчерта, че първите резултати от анализа на над 500 предложения, получени на уебсайта на инициативата, ясно показват, че е много важно взаимодействието между съществуващите мрежи на градовете. Освен това, българският еврокомисар наблегна на необходимостта от активното включване на гражданите при изпълнението на инициативата и на ролята на образованието за постигане на промяна в нагласите за превръщането на Европейския зелен пакт в културно явление. Мария Габриел даде пример с мисията за интелигентни градове по програма „Хоризонт Европа“, при която в резултат на участието на гражданите бяха предложени конкретни действия за постигане на амбицията за 100 неутрални по отношение на климата градове до 2030 г.

„Вече имаме 80 партньори на „Новия европейски Баухаус“. Успоредно с етапа на проектиране работим и за създаването на взаимодействия между съществуващите програми на ЕС в подкрепа на стартирането на първите пет пилотни проекта. По време на конференцията на високо равнище на 22-23 април ще обявим новите европейски награди „Баухаус“, заключи българският еврокомисар като насърчи участниците в срещата да се включат в предстоящото събитие и популяризират информацията за него.

BH