Тактически учения във ВМС! Фрегатата „Горди“отработва защита от ядрено и химико-бактериологично оръжие

ВАРНА новини лого

Снимки ВМС

Завършиха тактическите учения на дивизион патрулни кораби и дивизион кораби със спомагателно назначение, дислоцирани в Пункт за базиране – Варна.

Ученията бяха изключително динамични, наситени с бойни упражнения и тренировки и допринесоха в изключителна степен за повишаване на професионалната подготовка и натренираността на личния състав при изпълнение на поставените задачи на море.

По време на тактическото учение на патрулния дивизион за първи път бяха проведени следните мероприятия:
– контрол на състоянието на магнитното поле на корпуса на корветите „Решителни“ и „Бодри“ на полигон, развърнат на котвена стоянка „Паша дере“;

– отработване на процедура по евакуиране на пострадал военнослужещ от борда на кораб по въздух, с участието на корвета „Бодри“ и вертолет AS 565 MB „Panther“ от състава на морската вертолетна авиобаза „Чайка“;

– отработване процедура по приемане и сдаване на торпеден боезапас на море на котвена стоянка „Паша дере“ с участието на корвета „Бодри“ и хидрографен катер от Хидрографска служба на ВМС.

По време на учението корвета „Бодри“ изпълни процедура по изстрелване на торпедо.

Два от корабните дивизиони от състава на флотилията продължават провеждането на тактически учения на море.

Тактически учения във ВМС!

Дивизион противоминни кораби, дислоциран в Пункт за базиране Варна в състав минен ловец „Цибър“ и рейдови миночистачи „Капитан-лейтенант Евстати Винаров” и „Капитан І ранг Димитър Паскалев”, отработва задачи по отразяване атаките на въздушен противник, стрелба по въздушни цели с подвижен зенитно-ракетен комплекс, откриване и унищожаване на дънни неконтактни мини.

За гарантиране безопасността на корабоплаването се провежда и системно обследване на морските фарватери с цел събиране на информация за контакти за неоткрити досега морски мини.

Корабите от състава на отряд кораби със спомагателни назначение, дислоциран в Пункт за базиране – Бургас, провеждат следните бойни упражнения и тренировки: ракетна стрелба по въздушна цел, отработване на задачи по оказване помощ на повреден кораб, провеждане на тренировки с бързоходна лодка и тренировки по борба за живучест на кораба.

Фрегатата „Горди“ плава за извършване на тактическо учение на единичния кораб. По време на учението се отработват следните бойни упражнения и тренировки: поиск за подводници в зададен район; контрол на корабоплаването; стрелба по морска и въздушна цел; поставяне на лъжливи радиолокационни цели; учение по защита на кораба от ядрено, химическо и биологично оръжие и учение по борба за живучест на кораба.

На 27 април се проведе заключителна координираща конференция за тактическо учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „ЧЕРНО МОРЕ 2021”.

ВН

Тактически учения във ВМС!