На Светли Вторник отдаваме почит на Св. Богородица

Св. Богородица

След Великден започва Светлата седмица. Нарича се така, защото възкресението на Христос донася просветление за всички. Съгласно поверието на Светли Вторник се отдава почит на Света Богородица.

По време на Светлата седмица не се извършват никакви тържества, тъй като това са празнични дни, посветени на Христовото възкресение и никакви други тържества не са редни. Не се пости.

ВАРНА новини