Учениците от 5 до 11 клас се връщат в клас

ученици с маски в час

Снимка: istock.

Възстановяват се присъствените занятия в училищата за всички ученици от 5 до 11 клас.

В училищата продължат да се прилагат въведените вече противоепидемични мерки за дезинфекция и носене на лични предпазни средства. Както досега, ще се ограничават контактите между отделните паралелки и класове.

При повишена заболеваемост директорите могат да предлагат преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Остава възможността със заявление родители да пожелаят децата им да продължат да се обучават в електронна среда.

ВАРНА новини