Затягат контрола в общинското финансово отделение във Варна – 31 май 1910 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

В началото на миналия век все още не е имало определен ред за вършенето на работа в местните администрации. Това често водило до стресови ситуации и допускането на нелепи грешки. Този проблем бил усетен от кмета Иван Церов и на 31 май 1910 година градоначалникът издал заповед, с която затяга контрола над общинското финансово отделение.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 5 юни 1910 години:

„ЗАПОВЕД № 391 

гр. Варна, 31 Май 1910 година

Като взех в съображение обстоятелство, че в общинското финансово отделение не е определено времето, през което требва да се вършат приходоразходните операции на деня, че, вследствие това, приключването на ежедневните счетоводни операции става трудно и с стеснителна бързина, при която са възможни и всекакви грешки, че принцип е на всекаде, където съществува счетоводство, да се вършат операции до известно време, най-много до часът четири (4) след пладне – за да може за напред да се премахне досегашната практика на безсистемност, която е научила кредиторите на общината да не се съобразяват с никакви условия.

За напред приходо-разходните операции в общинското финансово отделение да се вършат до часът четири (4) след пладне. Никакви изключения от това правило нема да се допущат и всички строго ще се придържат о настоящата заповед. Задължавам общинския контрольор и общинския бирник да прилагат изпълнението на настоящата заповед.

(подп) Кмет: Ив. Церов“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини