Завърши Международния образователен форум във Варна

ВАРНА новини лого

Завърши Първия международен образователен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“, организиран от Община Варна. Последният ден беше посветен на процесите в предучилищното образование, свързани с дигитализацията и иновациите при обучението на децата. Проблематиката бе разисквана в три основни панела.

Обучението в електронна среда и STEM обсъждаха на Международния образователен форум във Варна

Панелът „Организация на обучението STEM в предучилищна възраст: методи, средства, резултати. Иновации“ беше модериран от проф. д-р Румяна Папанчева от Университета „Д-р Асен Златаров“- Бургас. Като панелисти се включиха Анна Константинова- директор на детска градина „В. Терешкова“-Варна; Марчела Петрова – директор на ДГ „Иглика“- Варна; Елена Гаданчева- директор на ДГ „Дружба“ – Варна; Жана Тенева- старши учител в ДГ „Българче“. Обект на споделяне и обсъждане бяха теми, свързани с прилагането на динамичен модел и STEM подход в детската градина, проектното обучение в детската градина – възможности за педагогическо сътрудничество и работа в дигитална среда, мястото на медиацията в предучилищното образование и използваните иновативни практики.

Вторият панел – „Място на дистанционното обучение в предучилищна възраст. Форми и методи на работа. Сътрудничество с родителите“, с модератор д-р Елена Колева-преподавател в Департамента към Технически университет – Варна, включваше темите за облак технологиите, като средство за реализиране на съвременни модели за управление на образователните институции, за новите начини за подкрепа и помощ за семейства на деца в предучилищното образование, взаимодействието с родители, като форма на работа в дигитална среда, насочена към подобряване качеството и достъпността на предучилищното образование. Като панелисти се включиха Красимира Михайлова – директор на ДГ “Делфинче“ – Варна, Мария Узунова – директор на ДГ “Слънчо“- Варна, Галина Попова- старши учител в ДГ „Българче“-Варна. Голям интерес предизвика презентацията на Елена Гермогенова, от Частен „Детский сад с доставкой на домакам“ от Санкт-Петербург, Русия, която сподели техните нови начини за подкрепа и помощ за семейства на ученици в предучилищното образование.

В панел „Дигитализация на управленските процеси в детската градина. Практики“ активно се включиха като панелисти проф. д-р Димитрина Каменова от Висшето училище по мениджмънт – Варна, Параскева Люцканова – директор на ДГ „Маргаритка“-Варна, Анелия Бодичева – директор на ДГ „Изворче“-Варна, Теодора Дачева – Зам. изпълнителен директор на Националното Сдружение на Общините в България, Рада Николова- директор на ДГ „Гълъбче“-Варна. Сериозен интерес предизвикаха темите, свързани с иновационната компетентност в дигитална среда, дигитализацията на управленския процес в детската градина, реализиране на политики за повишаване обхвата на децата в предучилищното образование и STEM в детската градина.

На платформата на форума бяха споделени иновативни практики за обучение в детските градини от страната и чужбина. Дискусиите дадоха възможност на учителите в ДГ да споделят и да обменят идеи за тяхната работа. Всички участници в дискусиите се обединиха около реализиране на основните цели за разширяване мястото на дистанционното обучение в предучилищната възраст, утвърждаване на сътрудничеството с родителите, като работещ формат за обучението на децата.

На платформата на форума бяха споделени практики за обучение в електронна и STEM/STE/A/M среда в училищното образование. Презентациите на всички панелисти и участници ще бъдат достъпни на сайта на форума: edfor.varna.bg