Молят земеделците във Варненско за голяма услуга – 11 юни 1927 г.

Рисунка на люцерна

През втората половина на 20-те години на миналия век българските земеделци започват масово да отглеждат люцерна. През 1927 година председателят на Държавната земеделска катедра забелязва, че поради високия интерес към отглеждането на тази култура ще се наложи внос на семе от чужбина. Точно по това време подобен акт би бил разоряващ за страната и той намира друго решение. На 11 юни с.г. адресира писмо до общинските кметове в окръг Варна с молба да кажат земеделските стопани, които изглеждат люцерна, да помогнат със семена.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 22 юни 1927 година:

„Известно Ви е, Господин Кмете, че интереса към създаване на люцернови ливади е много голем в страната изобщо и окръга. Села като Чатма, Козлуджа и др. ще засеят през идната година общи комплекти от мерата по 400—500 декара. Така, че само за тия неколко села ще е нуждно люцерново семе по 2 до 3000 кгр. за всеко село. Внесе ли се всичко това семе от вън ще требват големи парични суми с каквито не разполага нашата страна.

Нуждно е да се погрижим и си произведем сами люцерново семе от наличните ливади, което е и твърде доходно за производителя земледелец (от декар се добива средно 30 до 50 и повече кгр. люцерново семе), а същехременно е и в интереса на страната, че се намалява вноса който плащаме в златна валута. Пред вид това и съгласно окр. № 2224/1927 г. на М-вото на Землед. и Държавните Имоти умолявате се, Г-н Кмете, да разгласите щото от наличните люцернови ливади да се оставят цели или част за добиване на семе. За целта е най-добре да се оставят да завържат семе люцерновите ливади след първата косидба. За числото на стопаните, които ще оставят люцерновите си ливади за семе, както и пространството на същите представете най-късно до 15 того списък на Катедрата.

Директор: Т. Попов“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини