Предприемат мерки срещу насекомите във Варна – 15 юни 1929 г.

Фрагмент от писмо, публикувано във "Варненски окръжен вестник" от 22 юти 1929 г.

В началото на юни 1929 година във Варна и околните села се наблюдавали зачестени случаи на унищожена от гъсеници земеделска продукция. Председателят на Подвижната земеделска катедра във Варна посъветвал кметовете да затегнат контрола и да активизират полската стража в защита на земеделците.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 27 юни 1929 г.

„В околността на града Варна и няколко села в окръга се появиха гъсеници (ларва на ливадната пеперуда), които изяждат и онишожават почти всички пролетни посеви царевица, бобища, слънчоглед и всички видове зеленчуци. Понеже тия гъсеници като неприятели на земледелската растителност вземат застрашителни размери и причиняват големи загуби и на основание чл. чл. 185 и 186 от закона за подобрение земледелското производство и опазване полските имоти предлагам Ви, Господин кмете, да вземете следните мерки:

1) Полската стража да обхожда ежедневно всички посеви и гдето забележи места нападнати от гъсеници да Ви донася, а Вий незабавно съобщавате в Катедрата или най-близкия агроном. Същевременно ще вземете и мерки за онищожаването на гъсениците без да чакате разпореждания от агрономната власт. Там гдето нападнатите места (гнезда) са малко и има вода веднага да се залеят с изобилна вода, гдето това средство не може да се приложи, ще се измачкват с метли, валяци и пр. Най-сигурно средство е да се обграждат силно нападнатите ниви с непрекъснати канавки (окоп) дъното на които да е равно по широко от горния отвор и на всеки 2 -3 метра по него се изкопават ями и събраните гъсеници дневно неколко пъти смачкват.

2) Пръскането с парижка зеленина като силна отрова се употребява 300 до 400 грама в 100 литри вода, с който разтвор се пръскат 2—3 пъти нападнатите места и ивици от 2—3 метра здравите растения.

Пръскането става с обикновени лозови пръскачки. Са мата парижка зеленина се разтваря предварително с амоняк.

Парижката зеленина като силна отрова не бива да се използува за пръскане дворни места гдето ходят домашни птици и добитък. Също Не бива да се пръскат зеленчуци или фуражни, които сега ще се използуват за храна на хора или добитък. На есен всички нападнати места се изправат с плуг за да се изкарат пашкулите на пеперудките на повърхността на земята и измрат. Веднага дайте съответни нареждания в духа на настоящето като сами вземете бързи мерки за повеждане борба по един или друг начин.

Там където стопаните бездействуват, предприемете онищожаване за тяхна сметка. При нужда ще изкарате и цялото население за изгазване гъсениците, копане канавки или пръскане с парижка зеленина. Към неизпълнителите ще се прилагат наказанията предвидени в алинея 1-ва на чл. 186 от закона за подобрение земледелското производство и опазване полските имоти.

Директор: П. Попов“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини