Заставят част от варненци да пазят чистота около домовете си – 17 юни 1898 г.

Рисунка на лозя

На 17 юни 1898 кметът на Варна издава заповед, с която заставя живущите в една конкретна варненска местност да поддържат съвършена чистота около домовете си. За неподчинение били предвидени парични глоби. Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 19 юни 1898 година:

„ПРИКАЗ

№164

Гр. Варна, 17 Юний 1898 година

Подписаний кмет на гр. Варна, на основание чл. 64 п. 18 от „закона за градските общини“.

ПОСТАНОВИХ:

Ст. I. Задължавам всички граждани, живущи в кьошкювите в Варненските лозя, да пазят най-големата чистота пред и около тех.

Ст. II. Неповинующите на тая ми распоредба ще се наказват, съгласно чл. 72 от „чакона за градските Общини, с глоба до 50 лева.

Ст. III. Грижата за точното испълнение на тоя ми приказ възлагам на Старшите Лозарни падари и надлежните полицейски чинове“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини