Купуват 37-годишен кораб от руснак за учебни цели на висшите ни морски кадри

ВАРНА новини лого

Снимка Maksim Aleksandrov, marinetraffik.com

Решение за покупка на 37-годишния кораб „Искатель“ е взела комисия от Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна. Офертата на фирма „GEOSUBSEA TECHNOLOGY LTD“ е 1 190 970 лв. без ДДС. Дружеството е регистрирано в Кипър и е собственост на руския гражданин Олег Сергеев.

С днешна дата ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в качеството му на участник в консорциума „Българска антарктическа база „Св. Климент Охридски“, има обявен конкурс за име на бъдещия научно-изследователски кораб на България. Той ще плава под военноморски флаг и ще е в състава на ВВМУ.

В комисията по избор на име участват проф. д. н. Христо Пимпирев – директор на Българския антарктически институт, Кирил Вълчев – ген.директор на БТА, флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ, и др.

Партньори в консорциума са Националният център за полярни изследвания към Софийския университет и Българският антарктически институт.

Поръчката за покупка на плавателен съд бе стартирана през февруари месец тази година. Единственият кандидат да участва в нея е било дружеството на Сергеев с плавателен съд, построен през 1984 година. В момента той плава под флага на Русия.

Според данните за следене на корабния трафик в момента „Искатель“ (в превод „Търсач“) е акостиран във Варненското пристанище. Неговият уникален идентификатор (IMO) е: 8112586.

Според специализирания сайт „Maritime.bg“ след придобиването на кораба ВВМУ вероятно ще обяви нова поръчка за ремонт и оборудване, който може да надхвърли стойността на придобиването му.

Предназначението на новия стар кораб е: осигуряване на българските национални антарктически експедиции; осъществяване на научноизследователски дейности от Националната програма за полярни изследвания; осъществяване на други научноизследователски дейности в Черно море и Световния океан, провеждани от Софийския университет, БАИ, ВВМУ, БАН, Селскостопанската академия и други научни организации; осигуряване на практиките на обучаемите от ВВМУ и други морски образователни институции; хидрографски изследвания за нуждите на ВМС на Република България.

Финансирането на покупката е осигурено чрез Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г.

Според обявлението корабът също така ще се ползва за експедиции с изследователски цели, за наблюдение на морските пространства, за контрол по опазването на околната и водната среда, флората и фауната, както и защитените видове и местности.

С него ще се оказва помощ при спасяване на хора и имущество при бедствия. Ще участва и в международни мисии.

Изискванията за плавателния съд бяха да е с дължина на корпуса не по-малко от 60 метра, 2000 тона, водоизместимост, дедуейт (товароподемност) – не по-малко от 800 тона, грос (бруто) тонаж – над 1800 тона. И още – да е с възможност за настаняване на повече от 16-членен екипаж и помещения за допълнително настаняване на над 35 човека.

actualno.com

Още по темата: Първият български военен научно-изследователски кораб ще се нарича „Св.Св. Кирил и Методий“