Мъж от Варна ще плати 240 евро глоба, наложена му от властите в Холандия

ВАРНА новини лого

Варненският окръжен съд призна финансова санкция, наложена в Холандия на 53-годишния Димо Д. в размер на 240 евро.

Глобата му е била наложена, за това че на 05 ноември 2020 г. е шофирал автомобил с неизправност и е нарушил Кодекса за движение на пътищата на молещата държава. Решението на властите в Холандия е влязло в сила на 28.12.2020 г и е с давност до 28 декември 2025 година.  

За прилагане на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, наложени в държави – членки на Европейския съюз, холандските власти са изпратили удостоверение. Предвид местоживеенето на глобеното лице компетентен да разгледа делото бе Окръжен съд – Варна.

Съдебният състав намери, че са налице условията за признаване на решението на холандските власти, тъй като липсват доказателства за пълно или частично изпълнение на задължението. Освен това удостоверението на Решението за налагане на финансова санкция отговаря на изискванията и давността не е изтекла. Деянието представлява нарушение и по Българското законодателство и лицето е наказателно отговорно, а наложената санкция е по-голяма от изискуемия от закона минимум.

Поради изтъкнатите доводи, Варненският окръжен съд прецени, че следва да признае изпълнението на финансова санкция спрямо Димо Д., който следва за плати глобата от 240 евро, с левова равностойност – 469,39 лева.

Съдебният акт ще бъде изпратен за незабавно изпълнение на органите на ТД „НАП – Варна“.

Постановеното решение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в 7-дневен срок.