От днес се използва електронна рецептурна книжка

ВАРНА новини лого

От днес излиза от употреба хартиената рецептурна книжка и ще се използва електронна, съобщиха от НЗОК. Лекарите от доболничната помощ и аптеките имат техническа възможност да използват предоставените от НЗОК електронни услуги – регистриране на нова електронна рецептурна книжка в Интегрираната информационна система на НЗОК; промяна на диагнози в електронния формат в информационната система на НЗОК; извеждане на информация за издадени и изпълнени рецепти на здравноосигурените пациенти.

При възникване на технически затруднения с медицинския или аптечния софтуер, до 15 юли те трябва да бъдат отстранени.

В случай на издаване на хартиена рецепта за медицински изделия и храни за специални медицински цели е необходимо вписването от лекаря на предписанието в хартиената рецептурна книжка.

От днес се преустановява заверката на хартиени рецептурни книжки в районните здравноосигурителни каси.

БТА