Увеличава ли се строителната продукция за година?

Строене на къща

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ през май е с 2.4% под равнището от предходния месец. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 4.6% на строителната продукция през май 2021 г. в сравнение със същия месец на миналата година.

През май 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 2.5%, а от сградното строителство – с 2.3%.

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през май тази година се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 8.8%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 1.5%.

news.bg