Голишка река (СНИМКИ)

Голишка река

Снимка: Андрей Андреев, ВАРНА новини.

И тази седмица „ВАРНА новини“ ще Ви представи сведения за воден обект на територията на областта. Тази събота наред е Голишка река.

Тя извира южно от връх Обесената чука в Камчийската (Тичанската) планина. Върхът е разположен североизточно от с. Голица (Община Долни чифлик). Справка на сайта на Басейнова дирекция „Черноморски район“ показва, че тя има и второ име – Двата дола. Причината за това навярно се крие във факта, че в първите няколко километра реката тече в две различни корита, които се съединяват край с. Голица. Няколко крачки след табелата на селото се издига огромен мост, под който реката се стича на юг към р. Двойница. От географските карти и сателитните снимки виждаме, че тя има само три по-големи притока.

Не си бяхме поставили за цел да снимаме реката. На повечето карти тя е отбелязана като дол/дере и името ѝ не е споменато. Тя привлече вниманието ни спонтанн докато се връщахме от с. Булаир. Край голичанските гробища забелязахме чудати скални образувания в каньоновидна долина. Паркирахме и се насочихме към скалите. Спуснахме се надолу по долината и открихме живописното корито на реката. Макар да беше края на месец юни вода не липсваше. Тя се стичаше изключително бързо и беше кристално чиста.

Текст и снимки: Андрей Андреев, ВАРНА новини

Четете още: 

Кърченска река (СНИМКИ)

Геровата речка (СНИМКИ)

Скока (СНИМКИ)

Фандъклийска река (СНИМКИ)

Двойница (СНИМКИ)

Провадийска река (СНИМКИ)

Совата (СНИМКИ)

Поляците (СНИМКИ)

Неново (СНИМКИ)

Девня (СНИМКИ)

Дойде елен (СНИМКИ)

Елешница (СНИМКИ)

Орлов камък (СНИМКИ)

Смидовски дол (СНИМКИ)

Голишка река
Рекичката извира от Камчийската планина.

 

 

 

 

Голишка река
Водите ѝ са кристално чисти.
Голишка река
Тя е приток на р. Двойница.

 

 

 

 

 

 

Голишка река
Долината е силно залесена.

Голишка река