Кметът Иван Мънзов удря недобросъвестните месари във Варна – 11 юли 1891 г.

Рисунка на месари

На 11 юли 1891 година кметът Иван Мънзов издава заповед, с която забранява на месарите да спекулират с тежестта и качеството на предлаганото от тях месо. Заповедта е публикувана във „Варненско общински вестник“ от 27 юли 1891 година:

„№177

гр. Варна, 11 Юлий 1891 година.

Подписаний и д. Кмета на Варненската Градска Община, като взех пред вид рапорта на Господина Градския Лекар от 9 того, под №297, с който ми донася, че касапите в гр. Варна надрязвали месото предназначено за продан на населението, без никъква нуода и в ущърб на неговата доброкачественост и питателност, пред вид че с подобно надрезвание месото, освен гдето се обезобразява, но чрез туй то прихожда в по-голямо съприкоснование с въздуха и се подвърга на всевъзможни вредни влияния, като на влага, прах, мухи и други тем подобни и става вредно за здравието на потребителите му, въз основание на чл. 88, п. 31 от закона за градските общини и чл. 15 от Санитар. Закон,

Постанових:

1) Забранява се в бъдеще на касапите в гр. Варна да надрезват изваждането им за продан месо и

2) Нарушителите на тоя ми приказ, по надлежно съставени от градските общински агенти, или санитарни пристави актове, ще се наказват с глоба до 25 лева, съгласно с чл. 96 от закона за градските общини.

И. д. Кмета: Ив. Мънзов“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини