731.7 хиляди са нощувките в местата за настаняване през май

ВАРНА новини лого

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2021 г., е 731.7 хиляди. Българските граждани са реализирали 586.3 хил. нощувки, а чуждите – 145.4 хиляди. Това показват данните на Националния статистически институт.

През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 043 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72.4 хил., а на леглата – 153.6 хиляди.

През май 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.4% от нощувките на чужди граждани и 28.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.1 и 28.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2021 г. достига 348.4 хил., като 84.4% от тях са български граждани, които са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 54.4 хил. и са реализирали средно по 2.7 нощувки, като 75.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2021 г. е 15.9%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 17.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 16.3%, и с 1 и 2 звезди – 13.4%.

Приходите от нощувки през май 2021 г. достигат 39.6 млн. лв., като 29.4 млн. лв. са от български граждани, а 10.2 млн. лв. – от чужди граждани.

От Dnesplus.bg