Ректорите на медицинските университети имат общо становище за проекта за Национална карта на висшето образование

лекар

Ректорите на медицинските университети у нас имат общо становище за проекта за Национална карта на висшето образование, съобщиха за БТА от пресцентъра на Медицински университет – Плевен.

Документът е изготвен след поредица от заседания академичните ръководства и съдържа общо становище, съдържащо предложения за изменения и допълнения на проекта.

В становището са се подписали ректорът на МУ-София акад. проф. Лъчезар Трайков, ректорът на МУ-Варна проф. Валентин Игнатов, ректорът на МУ-Пловдив проф. Марияна Мурджева и ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров. Документът е изпратен до президента, министър-председателя, министрите на образованието и здравеопазването, БЛС и БЗС.

Ректорите са категорични, че намеренията за разкриване на частни медицински висши училища и филиали, са в разрез с държавната политика по медицинско осигуряване и гарантиране на качеството на медицинските и здравните грижи на населението. Съществуващото териториално разпределение на висшите медицински училища покрива нуждите. Създаването на нови частни структури в системата на висшето образование на места, където съществуват утвърдени държавни такива, е процес, който беше наблюдаван неконтролирано в системата на здравеопазването и показа своята неефективност.

Ректорите предлагат въвеждане на строго регламентиран съгласувателен режим при намерение за разкриване на нови държавни висши училища по професионалните направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и сродни специалности от регулираните професии. Ректорите апелират да се предприемат законодателни инициативи за налагане на мораториум за откриване на нови университетски болници, както и на мораториум за придобиване на статут на научни организации в съществуващите здравни заведения.

Становището е съобразено с правната и стратегическа основа на Националната карта на висшето образование, разработена в съответствие със Закона и със Стратегията за развитие на висшето образование /2021 – 2030/.
В своите предложения ректорите са водени от обществения интерес за осигуряване на високо качество на висшето медицинско образование и наука, се посочва в съобщението.

БТА