Резултатите по области при 100% обработени протоколи

Машина за гласуване

Снимка: Мариана Стойкова, ВАРНА новини.

Централната избирателна комисия публикува резултатите от вота, разпределени по области при 100% обработени протоколи от районните избирателни комисии.

 ГЕРБ-СДС водят в областите Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Плевен, област Пловдив, Сливен, Смолян, София област, Хасково. 

„Има такъв народ“ са предпочетени от избирателите на Велико Търново, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив-град, Русе, Стара Загора и Ямбол. 

ДПС събира най-много гласове в областите Кърджали, Разград, Силистра, Търговище и Шумен. 

Гласоподавателите от София 23 МИР са дали най-голяма подкрепа за „Демократична България“, в София 24 МИР най-много гласове са отишли при „Демократична България“, а в София 25 МИР води ГЕРБ-СДС. 

Разпределението по области: 

В област Благоевград водещата позиция е на ГЕРБ-СДС с 26,12%, а второто място се заема от „Има такъв народ“ с 21,56%. Третото място е за ДПС с 15,78%, следвана от БСП с 12,90%. Пета се нарежда „Демократична България“ с 8,27%, шеста е „Българските патриоти“ с 5,44%, а седма е „Изправи се! Мутри вън!“ с 4,98% от гласовете. 

В област Бургас ГЕРБ-СДС са на първо място с 24,04% от гласовете на избирателите, като след тях са „Има такъв народ“ с 22,46% и ДПС с 13,67%. На четвърто място остава БСП с 12,69%. „Демократична България“ заема петото място с 10,80%, следвана от „Изправи се! Мутри вън!“ с 6,02%, „Българските патриоти“ с 3.06% и „Възраждане“ с 3.01%. 

В област Варна с 27,14 на сто от гласовете води ГЕРБ-СДС. Второто и третото място са за „Има такъв народ“ и „Демократична България“ съответно с 26.42% и с 12.90%. Четвърта е БСП с 10,85%, а пета – „Изправи се! Мутри вън!“ с  5.56%. За „Българските патриоти“ са гласували 4.69%, за ДПС 4.26%, а за „Възраждане“ – 4.19%. 

В област Велико Търново води „Има такъв народ“ с 27.88% от гласовете, следвана от ГЕРБ-СДС с 23.26%. Трета е БСП с 18.84%, четвърта – „Демократична България“ с 8.70%, а пета ДПС с 5.24%. Шестото място заема „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.06%. „Българските патриоти“ получават 3.52%, а „Възраждане“ – 3,27 на сто. 

С 30.15% от гласовете в област Видин води ГЕРБ-СДС. „Има такъв народ“ е втора с 23.35%. Следват БСП с 18.11% и „Демократична България“ с 8.19%. Пета е „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.51%. 4.66% получава ДПС, а „Българските патриоти“ – 2.28%. 

ГЕРБ-СДС водят с 29.32% от гласовете в област Враца. „Има такъв народ“ е втора с 26.43%. За БСП са гласували 15.06%, а за ДПС – 6.88%. Пета е „Демократична България“ с 6.28 на сто от гласовете. Следват „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.75%, „Българските патриоти“ с 3.13%, Гражданска платформа „Българско лято“ с 2.26% и „Възраждане“ с 2.05%. 

В област Габрово ГЕРБ-СДС получава 30.11% от гласовете, докато „Има такъв народ“ и БСП взимат съответно по 25.35%  и 14.26%. „Демократична България“ е четвърта с 8.49%, следвана от „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.34%, „Българските патриоти“ с 4.34%, ДПС с 4.27%, „Възраждане“ с 3.29% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 1.60%. 

В област Добрич „Има такъв народ“ получава 24.18%. Втора е ГЕРБ-СДС с 21.88%. Следват БСП с 17.82%, ДПС с 10.85%, „Демократична България“ с 8.81%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 4.98%. За „Българските патриоти“ са гласували 3.76%, за „Възраждане“ – 3.23%, а за Гражданска платформа „Българско лято“ – 1.40%. 

В област Кърджали водеща е ДПС с 67.88% от гласовете на избирателите. За ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ са гласували съответно 11.54% и 8.81%. Четвърта е БСП с 4.94%, следвана от „Демократична България“ с 2.92% и „Изправи се! Мутри вън!“ с 1.12%. 

В област Кюстендил ГЕРБ-СДС  получава 31.51 на сто от гласовете. „Има такъв народ“ получава 24.07%, а БСП – 17.84%. Четвърта е „Демократична България“ с 6.77%, следвана от „Има такъв народ“ с 6.51%, „Българските патриоти“ с  4.90%, „Възраждане“ с 2.53%, Гражданска платформа „Българско лято“ – 1.87% и ДПС –  1.08%. 

С 28.20% от гласовете в област Ловеч води ГЕРБ-СДС с 28.20%, следвана от „Има такъв народ“ с 26.09% и БСП – 16.95%. След тях се нарежда „Демократична България“ с 7.48%, ДПС с  5.76%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.36%, „Българските патриоти“ с 3.25%, „Възраждане“ с 2.78% и Гражданска платформа „Българско лято“ – 1.57%.

С 25.36% от гласовете в област Монтана води „Има такъв народ“ с 25.36%. Следват ГЕРБ-СДС с 22.96%, БСП с 15.83%, ДПС с 14.41%, „Демократична България“ с 5.73%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.65%, „Българските патриоти“ с 2.55%, „Възраждане“ с 2.01%, за Гражданска платформа „Българско лято“ -1.86%, а за „Републиканци за България“ –  1.08%. 

В област Пазарджик с 26.95% повежда ГЕРБ-СДС. След коалицията се нареждат „Има такъв народ“ с 24.28%, БСП с 17.36%, ДПС с 9.14%, „Демократична България“ с 6.98%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 3.89%, Гражданска платформа „Българско лято“ с 3.45%, „Българските патриоти“ с 2.87% и „Възраждане“ с 2.22%. 

В област Перник води ГЕРБ-СДС с 31.69% от гласовете, следвана от „Има такъв народ“ с  24.77% и БСП с 16.18%. След тях са „Демократична България“ с 8.93%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.63%, „Българските патриоти“ с 3.63%,  „Възраждане“ с 2.44%, Гражданска платформа „Българско лято“ с 2.23% с ДПС с 1.06%.

В област Плевен води „Има такъв народ“ с 32.38% от гласовете. Следват ГЕРБ-СДС с 21.60%, БСП с 18.41%, „Демократична България“ с 7.17%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.46%, „Българските патриоти“ с 4.38%, ДПС с 3.84%, „Възраждане“ с 2.37% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 1.36%. 

В Пловдив-град избирателите са гласували най-много за „Има такъв народ“, която събира 26.59% от вота. След нея се нарежда ГЕРБ-СДС с 25.32%, „Демократична България“ с 16.54%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 4.70%,  „Възраждане“ с 4.04%, „Българските патриоти“ с 3.71%, Гражданска платформа „Българско лято“ с 2.01% и ДПС с 1.64%. 

В област Пловдив две от политическите формации имат почти сходни резултати. Това са ГЕРБ-СДС, която взима 25.56% от гласовете и „Има такъв народ“ с 25.23%. Трета се нарежда БСП с 18.37%, следвана от ДПС с 7.81%, „Демократична България“ с 7.18%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.40%, „Възраждане“ с  2.74% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 1.73%. 

В област Разград първа политическа сила се явява ДПС, която събира 45.54% от гласовете. След нея са ГЕРБ-СДС с 18.00%, „Има такъв народ“ с 12.54%, „Демократична България“ с 8.40%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 2.22%, „Българските патриоти“ с 1.36% и „Възраждане“ с 1.08%. 

В област Русе „Има такъв народ“ получава 29.52% от гласовете, ГЕРБ/ СДС – 21.24%, а БСП – 15.23%. Следват „Демократична България“ с 9.08%, ДПС – 8.47%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.21%, „Българските патриоти“ с 3.65%, „Възраждане“ с 3.04% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 1.56%. 

В област Силистра най-много гласове отиват при ДПС – 28.87%. Следват я ГЕРБ-СДС  с 26.40% и „Има такъв народ“ с 18.31%. Четвърта е БСП с 11.68%, пета – „Демократична България“ с 4.97%. После се нареждат „Изправи се! Мутри вън!“ с 2.57%, „Българските патриоти“ с 1.92% и „Възраждане“ с 1.55%. 

В област Сливен води ГЕРБ-СДС с 27.78% от получените гласове. Следват я „Има такъв народ“ с 25.03% и БСП с 16.29%. „Демократична България“ взима 8.49 на сто от гласовете, „Изправи се! Мутри вън!“  – 6.37%, ДПС – 5.71%, „Българските патриоти“ – 3.05%, „Възраждане“ – 2.82% и Гражданска платформа „Българско лято“ – 1.44%. 

В област Смолян 25.83% от гласовете събира коалицията ГЕРБ-СДС. „Има такъв народ“ и БСП са съответно втора и трета с 22.64% и 20.87% от получените гласове на избирателите. Четвърта е БСП с 14.52%, пета – „Демократична България“ с 6.65%, а шеста „Изправи се! Мутри вън!“ с 4.16%. След тях са „Българските патриоти“ с 1.26%, „Възраждане“ с 1.18% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 1.05%. 

Гласоподавателите от София 23 МИР са дали най-голяма подкрепа за „Демократична България“ с 32.87%, след това за ГЕРБ-СДС с 20.94%, „Има такъв народ“ – 17.74% и БСП – 11.28%. „Изправи се! Мутри вън!“ получава 5.73 на сто от гласовете, следвана от „Възраждане“ с 3.16%, „Българските патриоти“ с 2.50% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 2.44%. 

В София 24 МИР най-много гласове са отишли при „Демократична България“ – 28.46%, следвана от ГЕРБ-СДС с 23.32% и „Има такъв народ“ с 19.57%. След тях се нареждат БСП с 11.05%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.41%, „Възраждане“ с  3.28%, „Българските патриоти“ с 2.93% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 2.56%. 

В София 25 МИР води ГЕРБ-СДС с 25.23%, следвана от „Има такъв народ“ с 23.14%, „Демократична България“ с 20.40%, БСП с 12.39%, „Изправи се! Мутри вън!“ с  5.76%, „Възраждане“ с 3.59%, „Българските патриоти“ с 3.07% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 2.93%. 

В София област ГЕРБ-СДС води с 29.25%, следвана от „Има такъв народ“ с 24.87%, БСП с 16.59%, „Демократична България“ с 8.54%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 4.97%, ДПС с 4.70%, „Българските патриоти“ с 3.75%, „Възраждане“ с 2.20%  и Гражданска платформа „Българско лято“ с 2.10%. 

В област Стара Загора води „Има такъв народ“ с 27.03% от гласовете. На второ и трето място се нареждат ГЕРБ-СДС и БСП съответно с 22.77% и 15.51% от получения вот. Следват ги „Демократична България“ с 8.93%, ДПС с  7.57%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.83%, „Българските патриоти“ с 4.09%, „Възраждане“ с 3.61% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 1.62%. 

37.61% от гласовете в област Търговище получава ДПС. Второто и третото място са за ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ съответно с 18.73% и 16.54%. БСП събира 13.03% от вота, „Демократична България“ – 4.42%,  „Изправи се! Мутри вън!“ – 3.36%, „Българските патриоти“ – 1.74%, „Възраждане“ – 1.43% и Гражданска платформа „Българско лято“ – 1.20%. 

В област Хасково води ГЕРБ-СДС с 25.14%, следвана от „Има такъв народ“ с 24.49%, ДПС с 16.09% и БСП с 14.12%. Следват „Демократична България“ с 7.08%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 5.03%, „Възраждане“ с 2.97%, „Българските патриоти“ с 1.47% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 1.35%. 

В област Шумен ДПС получава 24.47% от вота, а ГЕРБ-СДС – 23.58%. Трета е „Има такъв народ“ с 19.99%, четвърта – БСП с 12.04%. После са „Демократична България“ с 6.91%, „Българските патриоти“ с 3.77%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 3.56%, „Възраждане“ с 2.03% и Гражданска платформа „Българско лято“ с 1.08%.  

В област Ямбол води „Има такъв народ“ с 24.54% от гласовете, следвана от БСП с 23.80% и ГЕРБ-СДС с 23.72%.  След тях се нареждат „Демократична България“ с 8.07%, „Изправи се! Мутри вън!“ с 6.27%, „Българските патриоти“ с 4.04%, „Възраждане“ с 3.27%, ДПС с 1.53% и  Гражданска платформа „Българско лято“ с 1.34%. 

manager.bg

Още по темата: Слави Трифонов не иска правителство и хвърля прах в очите, убеден е лидерът на ГЕРБ