Търсят майстор на файтони във Варна – 12 юли 1914 г.

Рисунка на файноджия

Двигателят с вътрешно горене не успява да се наложи чак толкова бързо в Европа колкото отвъд океана. През второто десетилетие на миналия век във Варна файтоните все още били далеч по-разпространени от леките коли. На 12 юли 1914 година от кметството издали обявление, в която се посочва, че се търси майстор на файтони. Той трябва да се яви на търг и да даде най-конкурентното предложение.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 22 юли 1914 година:

„Обявление № 12674,

гр. Варна, 12 юлий 1914 год. 

Обявява се, че в кметството на 29 того от 3-4 часа след обед, ще се произведе търг, с тайна конкуренция, за направата на два нови общински файтони. Приблизителна стойност 3500 лв. Залог 5% — 175 лева.

Кметството“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини