Местят канцеларията на варненския окръжен лекар в нова сграда – 13 юли 1898 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 13 юли 1898 година кметът Г. Ноев издава обявление, с което съобщава, че канцеларията на окръжният лекар е преместена на ул. „Драгоман“. Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 18 юли 1898 година:

„Обявление
№8637

Гр. Варна, 13 Юлий 1898 год.

Обявява се на г.г. гражданите че канцеларията на Господина Варненский Окр. Лекар е преместена на 2 участък на гр. Варна, улица „Драгоман“ дом №1199.

П. Кмет: Г. Ноев“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини