Съобщават важни сведения на запасните военни във Варна – 14 юли 1910 г.

Военни в началото на миналия век

Военни с парадна униформа и оръжие в началото на миналия век, пощенска картичка. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 14 юли 1910 година зам.-кметът Христов издава обявление №10026, с което обръща към запасните военни. Той посочва, че тези, които са се преместили в населено място от друго окръжие, трябва да се впишат в общината. Така в случай на мобилизация те нямало да бъдат привиквани далеч.

Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 19 юли 1910 година:

„Обявление
№ 10026

Гр. Варна, 14 юлий 1910 година

Вследствие писмото на Господина Началника на 1-й дружинен военен район от 12 того под № 253.

Основно на предписанието на Началника на 8-мо Полково Военно Окръжие от 9-й същий под №2577, и въз основа на чл. 9 от Закона за „селските общини“ и чл. 115 от Закона за „носене военните тегоби“, Варненското градско общинско управление обявява на населението в гр. Варна следующето: Не еднократно с давани нуждните наставления с ред обявления и пр., по какъв начин да постъпват запасните, които се преселват от една община в друга на постоянно местожителство, за да испълняват законните формалности по преселването т. е. да се снабдяват с свидетелство от общината, от която се изселват и го представят в общината в която се заселват, обаче все пак се намират запасни, които с се заселили в поверената ми община от преди 5 — 10 години и повече, и въз основа на подадените им декларации с записани по семейните книжа на общината, в която с заселени като остават да се числят и в общината от която са се изселили както по семейните книжа тъй също и по запаса, което зле се отразява на самите тех [запасните] при повикването им на обучение, частична мобилизация и пр. като например: запасен от далечни от града Варна окръжия живущ на постоянно местожителство в гр. Варна, при повикване на обучение и пр. бива принуден да се явява в Кюстендил, Самоков, Хасково и прочее, което явявание става с огромни разноски, губене на време и често пъти по независящи от него причини не може да се яви в частта си, и подпада под съд за закъсняване, когато ако беха спазени горе цитираните законни разспореждания, щеше да бъде зачислен в частта квартирующа в гр. Варна и не ще се срещат тия затруднения при повикването му на обучение и пр.

За това поканват се всички запасни придошли от други общини и окръжия, тъй също и тия от гр. Варна които са се изселили в други общини напостоянно местожителство, при всичко и да са записани вече по семейните книги в общината в която са заселени, непременно да се снабдят с свидетелство от общината от която се изселват и го представят в оная община в която с заселени, по същия начин да постъпват за в бъдаще и тия запасни, които ще се менят местожителството, защото само тогава ще биват отписвани от едната и записани в другата община. В противен случай ще бъдат глобявани по силата .на чл. 115 от закона „за носене военните тегоби.“

п. Кмет: Ф. ХРИСТОВ“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини