Обявяват секциите за местните избори във Варна – 15 юли 1902 г.

Улица "Преславска" в началото на миналия век

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека.

На 15 юли 1902 година от варненското градско общинско управление обявяват къде ще бъдат секциите за местните избори на 4 август. Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 31 юли 1902 година: 

„ОБЯВЛЕНИЕ №5208

гр. Варна, 15 Юлий 1902 година.

Въз основание чл. 53 от „Избирателния закон“ и предписанието на г. Варненский Окр. Управител от 13 того, под №6292, Варнен. Градско Общинско Управление обявява на Г. г. Варненските граждане, че набора за членове на Варненский Окръжен Съвет, които ще се произведе на 4 Август т. г. ще бъде: За 1-ва СЕКЦИЯ, от 1 и 3 градски участъци, в помещението на Старата Гимназия, находяща се в 3 участък 1-й №13;

За 2-ра СЕКЦИЯ, от II и V участъци, в училището „Св. Климент“, II участък;

а За III-та СЕКЦИЯ, от IV участък, — в училището „Св. Методий“.

IV участък, улица „Владислав“, срещу хана на Недю Боев“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини