Решават кои варненци имат право на помощ за бедни – 17 юли 1891 г.

Рисунка на просяк

На 17 юли 1891 година варненският общински съвет провежда заседание. Едно от взетите решения е промяна на правилника за даване на помощи на бедни в общината. Според поправката право на помощ имали жители на общината, които са нетрудоспособни, сираци и лица под прага на бедността.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 1 август 1891 година:

„404. Член първий от правилника за давание помощи на бедни в Варненската Община да се иззмени така: „Право на общинска помощ имат: а) Онези членове на общината, които са недъгави, сакати и неспособни за работа; б) подхвърлените от неизвестни родители деца и в) онези бедни жители на общината, които макар и способни към труд, са останали временно без средства за съществувание, по бедствие и т.н.“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини