Селибогданско дере (СНИМКИ)

Селибогданското дере

И тази събота „ВАРНА новини“ ще Ви представи сведения за воден обект на територията на област. Тази седмица наред е Селибогданско дере.

В списъка с водни обекти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ рекичката е вписана като дол. Тя води началото си някъде в Камчийската планина, югоизточно язовир Елешница и западно от ловно стопанство „Шерба“. Според някои географски нейното начало трябва да се търси в местността „Копривата“. 

Рекичката е дълга едва няколко километра (намира се изцяло на територията на Община Дългопол) и тече в северозападна посока. Интересно е, че разполага с пет по-големи притока, които обаче не могат да я поддържат пълноводна през цялата година.

Селибогданското дере се влива в река Елешница недалеч от местността „Синия вир“. Самото устие обаче не може да бъде снимано, тъй като последните няколко метра от рекичката текат под земята.

Текст и снимки: Андрей Андреев, ВАРНА новини

Четете още: 

Голишка река (СНИМКИ)

Кърченска река (СНИМКИ)

Геровата речка (СНИМКИ)

Скока (СНИМКИ)

Фандъклийска река (СНИМКИ)

Двойница (СНИМКИ)

Провадийска река (СНИМКИ)

Совата (СНИМКИ)

Поляците (СНИМКИ)

Неново (СНИМКИ)

Девня (СНИМКИ)

Дойде елен (СНИМКИ)

Елешница (СНИМКИ)

Орлов камък (СНИМКИ)

Смидовски дол (СНИМКИ)

Селибогданското дере
Водите на рекичката са кристално чисти.
Селибогданското дере
По долината на Селибогданското дере расте леорда. Заради това около него често има хора.