Николай Василев: Шеф на бизнес, но… с огромни загуби

Николай Василев

Снимка БГНЕС

Предложеният и впоследствие оттеглен кандидат-премиер на ИТН Николай Василев е член на борда на директорите на дружеството „Експат Капитал” и е един от двамата му представители.

„Актуално“ публикува подробна справка за финансовото състояние на компанията, валидна към 2019 г. Тогава е последната дата, към която има публично достъпна информация.

Съгласно справка в Търговския регистър, „Експат Капитал” АД се занимава с придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; обслужване на дружества със специална инвестиционна цел и на други предприятия за колективно инвестиране; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупки на предприятия; инвестиционни изследвания и финансови анализи; търговско представителство и посредничество. Простичко казано, основната дейност е консултантска и мениджърска.

В последния видим в Търговския регистър годишен финансов отчет „Експат Капитал“ АД, дословно пише следното: През отчетния период дружеството формира финансов резултат загуба в размер на 633 000 лева. Не са начислени данъци върху печалба, тъй като дружеството не е реализирало данъчна печалба. Общата стойност на задълженията на дружеството е 1 946 000 лева, а натрупаната загуба към 31.12.2019 година е 897 000 лева.  

tribune.bg

Още по темата: Уволняват Генерала от ВМА! Повдигат му обвинение за насаждане на страх?