От ПИК! НСО прикрива Румен Радев за охраната на Ахмед Доган и Росенец (ДОКУМЕНТИ)

Радев и Доган

Колаж ПИК

Националната служба за охрана, която е под командването на Румен Радев, прикрива президента по повод заповедите за охрана на Ахмед Доган и сарая му на „Росенец“. Това става ясно от отговор на НСО до ПИК на наше запитване по случая.

Държавната служба категорично отказва да признае дали към днешна дата почетният председател на ДПС се ползва с охрана за сметка на данъкоплатците и по каква причина. Което е само още потвръждение на съмненията, изразени и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че охраната на Доган от НСО на Радев е върната още преди месеци. 

ПИК попита директно Министерски съвет, както и администрацията на „Дондуков“ 2 на президента, свалена ли е охраната от НСО на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, както бе поискано от ГЕРБ още преди година, а и самият той също заяви желание за това. Оттам обаче се прикриха зад службата и препратиха запитването ни до НСО по компетенция, но от службата отказват да отговорят: 

Отказвам по заявление с вх. Хе 2375/24.06.2021 г. достъп до информация по въпрос №1. Свалена ли е охраната от НСО на почетния председател на ДПС Ахмед Доган? и въпрос №3. Кои са лицата, получаващи държавна охрана от НСО, които не са на властови позиции в държавата, какво налага службата да ги охранява?“. Не става ясно на какво основание е отказът, но следва цитиране на един куп разпоредби, които всеки може да прочете и без запитване до институциите. 

„Лицата, на които се осигурява охрана по силата на ЗНСО са посочени в разпоредбите на чл. 20 и на чл. 21 от този закон. За лица, на които се осигурява охрана въз основа на решение на комисията по чл. 23 от ЗНСО, информация не следва и не можем да предоставяме, тъй като тя представлява класифицирана информация видно от разпоредбата на чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от ПИЗНСО. Съобразно разпоредбите на чл. 20, ал. 7, чл. 21, ал. 3, чл. 22 ичл. 23 съответната, създадена по силата на ЗНСО комисия, може да назначи охрана или да промени вида, обхвата, срока и т.н. на охраната на императивно охраняваните по силата на закона лица, както и на други лица, включително чуждестранни при посещението им в нашата страна.

Комисията може и да прекрати извършването на охрана на определено лице, когато са налице основанията за това – чл. 3! от ППЗНСО. Решенията на комисията са непосредствено свързани с оперативната дейност на НСО по смисъла на 4 4 от Допълнителните разпоредби на ПИЗНСО и/или с оперативната дейност на други служби за сигурност и служби за обществен ред, поради което и във връзка с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 иал. 3 от ПИЗНСО тези решения са със съответния гриф за сигурност, защото съдържат класифицирана информация.
Подробности за охраната, която се осъществява въз основата на такива решения не се предоставя на основание чл. 37, ал. 1, т. 1, предложение първо и чл. 7, ал. 1, предложение първо от ЗДОИ, поради обстоятелството, че информацията е класифицирана.

На второ място, освен по изложените мотиви, НСО не разгласява информация дали конкретно лице е охранявано от службата или дали е било охранявано, дали охраната е прекратена или лицето не се охранява и други подробности, защото смятаме, че такава информация може да доведе до неблагоприятни последици за самото лице.

На следващо място „Свалянето“ на охраната на конкретно охранявано лице, с изключение на лицата по чл. 20, ал. | във връзка сал. 5 от ЗНСО, може да стане, както посочихме в следните случаи: – ако лицето се откаже от охрана, съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗНСО; или – по решение на комисията по чл. 23 от ЗНСО. Няма нормативно установена хипотеза охраната на конкретно лице да бъде прекратена (свалена) по искане на друго лице /освен ако то не е член на комисията/. Не може да бъде прекратявана /намалявана/ охраната във всичките й елементи на лица по чл. 20, ал. 1.“, пишат от службата, но отново без да отговорят по същество. 

На практика така от НСО прикриват истината и не казват дали наистина Румен Радев е казал истината, когато заяви, че е наредил да бъде премахната охраната на Ахмед Доган или просто е излъгал, за да извлече имиджови ползи за политическа употреба. 

Скандален е и отговорът на подчинената на Румен Радев служба за това какво е установила проверката преди година по повод факта какво е наложило Ахмед Доган да бъде охраняван от НСО, като включително по искане на НСО, това е ставало не само по суша, но и по вода около лятната му вила на Росенец: „Проверка по въпроса какво е наложило Ахмед Доган да бъде охраняван от НСО не е извършвана“, казват от службата официално!

Не казват също по какви причини администрацията на Румен Радев от „Дондуков“ 2 също ползва НСО. „Длъжностни лица от президентската администрация не се охраняват от НСО. Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 14 от ЗНСО, службата осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на Републиката.“, пишат от НСО.

Отказ има от страна на „Дондуков“ 2, Министерски съвет и НСО да отговорят и по каква причина се охранява от МВР мероприятие на Слави Трифонов и партията му в Пловдив. Попитахме и Румен Радев: „В момента управлява назначеният от вас служебен кабинет и премиерът Стефан Янев заяви, че ви държи в течение на решенията на правителството. Знаете ли защо е изпратена жандармерия и полицейски части да охраняват партийно събитие на партия „Има такъв народ“ на Слави Трифонов? Кой е разпоредил това?“. Отговорът е, че администрацията не разполага с тази информация. 

pik.bg