Най-висока смъртност е регистрирана в България между 5 и 11 април – 3752 починали

линейка

През второто тримесечие на 2021 г. (14-а – 26-а седмица) броят на починалите е 33 945, а коефициентът на обща смъртност – 19.8 промила, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8754, или с 33.8 на сто, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2601, или със 7.1 на сто. Смъртността при мъжете е по-висока в сравнение с тази при жените.

Най-висока смъртност през второто тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 14-ата седмица (5 – 11 април) – 3752, или 28.5 на 1000 души от средногодишното население. Това е и най-високата стойност за второто тримесечие през периода 2016 – 2021 година. Най-малко смъртни случаи през второто тримесечие на 2021 г. има през 24-та седмица – 1967 души, или 14.9 промила.

Прирастът на смъртните случаи през второто тримесечие на 2021 г. спрямо средното за периода 2016 – 2020 г. е с най-висока положителна стойност през 15-ата седмица – 1669 случая, или смъртността нараства с 82.3 на сто спрямо базовия период.

През второто тримесечие на периода 2016 – 2021 г. възрастовото разпределение на починалите се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдава се нарастване на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 70 до 84 години.

Във всички области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на починалите през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 година. С най-висок прираст са областите Търговище (56 на сто), Ловеч (45.8 на сто), Добрич (45.7 на сто), Пловдив (44.6 на сто) и Русе (43.9 на сто), а с най-нисък – Сливен (10.6 на сто), Видин (12.6 на сто), Ямбол (14.9 на сто), Кюстендил (18.6 на сто) и Габрово (19.7 на сто).

През второто тримесечие на 2021 г. в сравнение с първото тримесечие в двадесет и четири области на страната се наблюдава намаление в броя на починалите. С най-голямо намаление са областите Кюстендил (-21.7 на сто), Бургас (-16.9 на сто) и Плевен (-15.8 на сто). В останалите четири области има увеличение – Търговище (10.8 на сто), Пловдив (2.8 на сто), Ловеч (1.4 на сто) и Русе (0.2 на сто).

От Dnesplus.bg