Заставят общинските кметове във Варненско да представят бюджетите си – 19 юли 1914 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 19 юли 1914 година председателят на Варненската окръжна постоянна комисия Едрецов изпраща писмо до общинските кметове в окръга. В писмото той призовава всички кметове, които все още не са представили преписи от утвърдените общински бюджети за текущата година, да го направят.

Документът е публикуван във „Варненски окръжен вестник“ от 20 юли 1914 година:

„Мнозина от г. г. общ. Кметове, и до сега още не са представили в околията преписи от утвърдените общ. бюджети за текущата 1914 г. което те отдавна требваше да сторят. Пред вид на горното, комисията по канва г.. г. общинск. Кметове, в най-непродължително време да пристапят казаните преписи.

Председател: П. Едрецов“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини