„Летящата чиния“ на Бузлуджа още не е недвижимо културно наследство!

ВАРНА новини лого

Снимка iStock by Getty Images/Guliver Photos

Във връзка с появили се спекулации в медиите относно статута на Дома паметник на връх Бузлуджа, в които се цитира съобщение на Община Казанлък, Министерството на културата направи важно уточнение, заявиха от пресцентъра на ведомството, след като вчера беше съобщено, че монументът вече е недвижимо културно наследство.

На 19 юли в Министерството на културата се проведе заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ). На него бе разгледано предложение за предоставяне на статут на паметника на връх Бузлуджа, направено от директора на Националния институт за недвижимо културно наследство – НИНКН, уточниха от МК.

Експертният съвет, на основание на Закона за културното наследство и Правилника за устройството, организацията на работата и финансирането на СЕСОНКЦ, е взел решение да предложи на министъра на културата да издаде заповед за предоставяне на статут на Дом паметник на връх „Бузлуджа“, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Ново време, с категория „национално значение“ и с препоръки за допълване на режимите за опазване.

Предложението на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности все още не е получено от министъра на културата.

Едва след като то бъде получено и след изтичане на 1 месец от публикуването на Уведомлението за обекта на страницата на МК, може да бъде издадена заповед за предоставяне на статут от министъра, по негова преценка, се казва още в съобщението.

dir.bg