Минералната вода от чешмата до басейн „Приморски“ е негодна за пиене

Чешма до басейн "Приморски".

Снимка "ВАРНА новини"

Минералната вода от чешмата до басейн „Приморски“ е негодна за пиене. Това сочат данни от извършена проверка от РЗИ – Варна в периода 14.07-19.07.2021 г., резултатите от която бяха получени днес в Община Варна. Данните сочат, че в минералната вода има превишение на максималната стойност на желязото – 396+8 mg/l при норма-200mg/l.

А манганът е на горната граница на нормата – измерената стойност е 42 +3 mg/l, при норма- 50 mg/l. Призовават се гражданите да не използват водата от минералния извор. Община Варна започва проверка за установяване на причините за променените показатели на водата.

ВН